13437 BERLIN DEUTSCHLAND
KULLANIM KOŞULLARI

Gizlilik Politikası

Kurumumuza ilgi göstermenizden çok memnunuz. Veri koruma, DriveMining GmbH & Co.KG’nin yönetimi için özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir. DriveMining GmbH & Co.KG’nin internet sayfalarının kullanımı, herhangi bir kişisel veri belirtisi olmaksızın mümkündür; ancak, ilgili kişinin web sitemiz üzerinden özel kurumsal hizmetlerden yararlanmak istemesi halinde, kişisel verilerin işlenmesi gerekli hale gelebilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve bu tür bir işleme için yasal bir dayanak yoksa, genellikle veri sahibinden onay alırız.

Bir veri sahibinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (GDPR) ve ülkeye uygun olarak yapılacaktır. DriveMining GmbH & Co.KG için geçerli özel veri koruma düzenlemeleri. İşletmemiz bu veri koruma beyanı ile topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin niteliği, kapsamı ve amacı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca, veri sahipleri bu veri koruma beyanı aracılığıyla sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirilir.

Denetleyici olarak DriveMining GmbH & Co.KG, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uygulamıştır. Ancak, İnternet tabanlı veri aktarımlarında prensipte güvenlik boşlukları olabilir, bu nedenle mutlak koruma garanti edilemeyebilir. Bu nedenle, her veri sahibi, kişisel verileri bize alternatif yollarla, örn. telefonla.

1. Tanımlar

DriveMining GmbH & Co.KG’nin veri koruma beyanı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (GDPR) kabul edilmesi için Avrupa yasa koyucu tarafından kullanılan terimlere dayanmaktadır. Veri koruma beyanımız, genel kamuoyunun yanı sıra müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için de okunaklı ve anlaşılır olmalıdır. Bunu sağlamak için öncelikle kullanılan terminolojiyi açıklamak istiyoruz.

Bu veri koruma beyanında, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:

 • a) Kişisel veriler

  Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye (“veri sahibi”) ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir. Kimliği belirlenebilir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya fiziksel, fizyolojik, söz konusu gerçek kişinin genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği.

 • b) Veri sahibi

  Veri sahibi, kişisel verileri işlemeden sorumlu kontrolör tarafından işlenen, kimliği belirli veya belirlenebilir herhangi bir gerçek kişidir.

 • c) İşleme

  İşleme, toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, alma, danışma gibi otomatik araçlarla olsun veya olmasın, kişisel veriler veya kişisel veri kümeleri üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlem dizisidir. , kullanım, iletim yoluyla açıklama, yayma veya başka bir şekilde kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha etme.

 • d) İşleme kısıtlaması

  İşlemenin kısıtlanması, gelecekte işlenmesini sınırlamak amacıyla saklanan kişisel verilerin işaretlenmesidir.

 • e) Profil Oluşturma

  Profil oluşturma, bir gerçek kişiyle ilgili belirli kişisel hususları değerlendirmek, özellikle de bu gerçek kişinin işteki performansı, ekonomik durumu, sağlığı ile ilgili hususları analiz etmek veya tahmin etmek için kişisel verilerin kullanımından oluşan kişisel verilerin her türlü otomatik işlenmesi anlamına gelir. , kişisel tercihler, ilgi alanları, güvenilirlik, davranış, konum veya hareketler.

 • f) Takma adlaştırma

  Takma isim kullanma, kişisel verilerin, ek bilgilerin ayrı tutulması ve teknik ve organizasyona tabi olması koşuluyla, ek bilgiler kullanılmadan artık belirli bir veri sahibine atfedilemeyecek şekilde işlenmesidir. Kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye atfedilmemesi için önlemler.

 • g) İşlemden sorumlu kontrolör veya kontrolör

  İşlemeden sorumlu kontrolör veya kontrolör, kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer organdır; Bu tür işlemenin amaçları ve araçlarının Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından belirlendiği durumlarda, kontrolör veya onun atanması için belirli kriterler Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından sağlanabilir.

 • h) İşlemci

  İşlemci, denetleyici adına kişisel verileri işleyen bir gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kurum veya başka bir kuruluştur.

 • i) Alıcı

  Alıcı, üçüncü şahıs olsun ya da olmasın, kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kurum veya başka bir kurumdur. Ancak, Birlik veya Üye Devlet hukuku uyarınca belirli bir soruşturma çerçevesinde kişisel verileri alabilen kamu makamları alıcı olarak kabul edilmeyecektir; bu verilerin söz konusu kamu makamları tarafından işlenmesi, işleme amaçlarına göre geçerli veri koruma kurallarına uygun olacaktır.

 • j) Üçüncü taraf

  Üçüncü taraf, veri sahibi, kontrolör, işleyici ve kontrolör veya işleyicinin doğrudan yetkisi altında kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler dışındaki gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya kuruluştur.</ p>

 • k) Onay

  Veri öznesinin rızası, bir beyan veya açık bir olumlu eylem yoluyla, veri öznesinin isteklerinin serbestçe verilmiş, spesifik, bilgilendirilmiş ve açık bir şekilde belirtilmesidir. onun ya da onun.

2. Denetleyicinin adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Avrupa Birliği Üye Devletlerinde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve veri korumayla ilgili diğer hükümler amaçları doğrultusunda Denetleyici:

DriveMining GmbH & Co.KG

Lange Enden 29

13437 Berlin

Almanya

E-posta: [email protected]

Web sitesi: www.drivemining.io

3. Çerezler

DriveMining GmbH & Co.KG’nin internet sayfaları çerezleri kullanır. Çerezler, bir internet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sisteminde depolanan metin dosyalarıdır.

Birçok İnternet sitesi ve sunucusu çerez kullanır. Birçok çerez, sözde bir çerez kimliği içerir. Çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısıdır. İnternet sayfalarının ve sunucularının, tanımlama bilgisinin depolandığı belirli İnternet tarayıcısına atanabileceği bir karakter dizisinden oluşur. Bu, ziyaret edilen İnternet sitelerinin ve sunucularının, veri konusunun bireysel tarayıcısını, diğer çerezleri içeren diğer İnternet tarayıcılarından ayırt etmesine olanak tanır. Belirli bir İnternet tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği kullanılarak tanınabilir ve tanımlanabilir.

Çerezlerin kullanımı yoluyla DriveMining GmbH & Co.KG, bu web sitesinin kullanıcılarına, çerez ayarı olmadan mümkün olmayacak daha kullanıcı dostu hizmetler sağlayabilir.

Bir çerez aracılığıyla, web sitemizdeki bilgiler ve teklifler, kullanıcı göz önünde bulundurularak optimize edilebilir. Çerezler, daha önce belirtildiği gibi, web sitesi kullanıcılarımızı tanımamıza izin verir. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Çerezleri kullanan web sitesi kullanıcısı, ör. Web sitesine her erişildiğinde erişim verisi girmek zorunda değildir, çünkü bu web sitesi tarafından devralınır ve çerez böylece kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanır. Başka bir örnek, bir çevrimiçi mağazadaki alışveriş sepetinin çerezidir. Çevrimiçi mağaza, bir müşterinin bir çerez aracılığıyla sanal alışveriş sepetine yerleştirdiği makaleleri hatırlar.

Veri sahibi, herhangi bir zamanda, kullanılan İnternet tarayıcısının ilgili bir ayarı aracılığıyla web sitemiz aracılığıyla çerezlerin yerleştirilmesini engelleyebilir ve bu nedenle çerezlerin ayarını kalıcı olarak reddedebilir. Ayrıca, önceden ayarlanmış çerezler herhangi bir zamanda bir İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir. Bu, tüm popüler İnternet tarayıcılarında mümkündür. Veri sahibi, kullanılan İnternet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tamamen kullanılabilir olmayabilir.

4. Genel veri ve bilgilerin toplanması

DriveMining GmbH & Co.KG’nin web sitesi, bir veri sahibi veya otomatik sistem web sitesini çağırdığında bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veriler ve bilgiler sunucu günlük dosyalarında saklanır. Toplanan şunlar olabilir: (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) erişim sisteminin web sitemize ulaştığı web sitesi (yönlendirenler), (4) alt – web siteleri, (5) İnternet sitesine erişim tarihi ve saati, (6) İnternet protokol adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin İnternet servis sağlayıcısı ve (8) diğer benzer veriler ve bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı olması durumunda kullanılabilecek bilgiler.

Bu genel verileri ve bilgileri kullanırken, DriveMining GmbH & Co.KG, veri sahibi hakkında herhangi bir sonuç çıkarmaz. Bunun yerine, bu bilgilere (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) web sitemizin içeriğini ve reklamını optimize etmek, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitesi teknolojimizin uzun vadeli uygulanabilirliğini sağlamak için gereklidir. ve (4) bir siber saldırı durumunda adli kovuşturma için gerekli bilgileri kolluk kuvvetlerine sağlamak. Bu nedenle DriveMining GmbH & Co.KG, işletmemizin veri korumasını ve veri güvenliğini artırmak ve işlediğimiz kişisel veriler için optimum düzeyde koruma sağlamak amacıyla anonim olarak toplanan verileri ve bilgileri istatistiksel olarak analiz eder. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, bir veri sahibi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

5. Web sitemizde kayıt

Veri sahibi, kişisel verilerinin belirtilmesi ile kontrolörün web sitesine kaydolma olanağına sahiptir. Hangi kişisel verilerin kontrolöre iletileceği, kayıt için kullanılan ilgili giriş maskesi tarafından belirlenir. Veri sahibi tarafından girilen kişisel veriler, yalnızca kontrolör tarafından dahili kullanım için ve kendi amaçları için toplanır ve saklanır. Kontrolör, kişisel verileri aynı zamanda kontrolöre atfedilebilen dahili bir amaç için kullanan bir veya daha fazla işlemciye (ör. bir paket servisi) aktarım talebinde bulunabilir.

Denetleyicinin web sitesine kaydolarak, İnternet servis sağlayıcısı (ISS) tarafından atanan ve veri sahibi tarafından kullanılan IP adresi de kaydın tarihi ve saati kaydedilir. Bu verilerin saklanması, hizmetlerimizin kötüye kullanılmasını önlemenin ve gerekirse işlenen suçların soruşturulmasını mümkün kılmanın tek yolunun bu olduğu arka planında gerçekleşir. Şimdiye kadar, bu verilerin depolanması, denetleyiciyi güvence altına almak için gereklidir. Bu veriler, verilerin aktarılması için yasal bir zorunluluk olmadıkça veya aktarım cezai kovuşturma amacına hizmet etmedikçe üçüncü şahıslara aktarılmaz.

Kişisel verilerin gönüllü olarak belirtilmesi ile veri sahibinin kaydı, kontrolörün, söz konusu konunun doğası gereği yalnızca kayıtlı kullanıcılara sunulabilecek veri sahibi içerik veya hizmetleri sunmasını sağlamayı amaçlar. Kayıtlı kişiler, kayıt sırasında belirtilen kişisel verileri herhangi bir zamanda değiştirmekte veya kontrolörün veri stoğundan tamamen silmekte özgürdür.

Veri denetleyicisi, herhangi bir zamanda, her bir veri sahibine, veri sahibi hakkında hangi kişisel verilerin saklandığına ilişkin bilgi sağlayacaktır. Ayrıca, veri sorumlusu, yasal saklama yükümlülüğü olmadığı sürece, veri sahibinin talebi veya bildirimi üzerine kişisel verileri düzeltecek veya silecektir. Denetleyicinin çalışanlarının tamamı, bu bağlamda ilgili kişi için irtibat kişileri olarak mevcuttur.

6. Bültenlerimize abone olun

DriveMining GmbH & Co.KG’nin web sitesinde, kullanıcılara işletmemizin haber bültenine abone olma fırsatı verilir. Bu amaçla kullanılan giriş maskesi, hangi kişisel verilerin iletileceğini ve aynı zamanda denetleyiciden haber bülteninin ne zaman sipariş edildiğini belirler.

DriveMining GmbH & Co.KG, kurumsal teklifler hakkında bir bülten aracılığıyla müşterilerini ve iş ortaklarını düzenli olarak bilgilendirir. İşletmenin haber bülteni, yalnızca (1) veri sahibinin geçerli bir e-posta adresine sahip olması ve (2) veri sahibinin haber bülteni gönderimi için kaydolması durumunda veri sahibi tarafından alınabilir. Bir veri sahibi tarafından bülten gönderimi için ilk kez kaydedilen e-posta adresine, yasal nedenlerle, çift katılım prosedüründe bir onay e-postası gönderilecektir. Bu onay e-postası, veri sahibi olarak e-posta adresinin sahibinin haber bültenini almaya yetkili olup olmadığını kanıtlamak için kullanılır.

Bülten kaydı sırasında, İnternet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından atanan ve veri sahibi tarafından kayıt sırasında kullanılan bilgisayar sisteminin IP adresinin yanı sıra haberin tarih ve saatini de saklarız. kayıt. Bu verilerin toplanması, bir veri sahibinin e-posta adresinin (olası) kötüye kullanımını daha sonraki bir tarihte anlamak için gereklidir ve bu nedenle, denetleyicinin yasal olarak korunması amacına hizmet eder.

Bülten kaydının bir parçası olarak toplanan kişisel veriler yalnızca bültenimizi göndermek için kullanılacaktır. Ayrıca, haber bülteni hizmetinin çalışması veya söz konusu kayıt için gerekli olduğu sürece, haber bülteni teklifinde değişiklik yapılması durumunda söz konusu olabileceğinden, bülten aboneleri e-posta ile bilgilendirilebilir, veya teknik koşullarda bir değişiklik olması durumunda. Haber bülteni hizmeti tarafından toplanan kişisel veriler üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Haber bültenimize abonelik, veri sahibi tarafından herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Veri sahibinin haber bültenini göndermek için verdiği kişisel verilerin saklanmasına ilişkin onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Onayın geri alınması amacıyla, her haber bülteninde ilgili bir bağlantı bulunur. Ayrıca, herhangi bir zamanda doğrudan denetleyicinin web sitesinde haber bülteni aboneliğinden çıkmak veya bunu denetleyiciye farklı bir şekilde iletmek de mümkündür.

7. Bülten-Takip

DriveMining GmbH & Co.KG’nin haber bülteni, izleme pikselleri içerir. Bir izleme pikseli, günlük dosyası kaydı ve analizini sağlamak için HTML biçiminde gönderilen bu tür e-postalara gömülü minyatür bir grafiktir. Bu, çevrimiçi pazarlama kampanyalarının başarısının veya başarısızlığının istatistiksel bir analizini sağlar. Gömülü izleme pikseline bağlı olarak DriveMining GmbH & Co.KG, bir veri sahibi tarafından bir e-postanın açılıp açılmadığını ve ne zaman açıldığını ve e-postadaki hangi bağlantıların veri sahipleri tarafından çağrıldığını görebilir.

Bültenlerde yer alan izleme piksellerinde toplanan bu tür kişisel veriler, haber bülteninin gönderimini optimize etmenin yanı sıra gelecekteki haber bültenlerinin içeriğini verilerin çıkarlarına daha iyi uyarlamak için denetleyici tarafından saklanır ve analiz edilir. konu. Bu kişisel veriler üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır. Veri sahipleri, herhangi bir zamanda, çifte katılım prosedürü aracılığıyla verilen ilgili ayrı rıza beyanını iptal etme hakkına sahiptir. Bir iptalden sonra, bu kişisel veriler kontrolör tarafından silinecektir. DriveMining GmbH & Co.KG, bültenin alınmasından geri çekilmeyi otomatik olarak bir iptal olarak kabul eder.

8. Web sitesi üzerinden iletişim imkanı

DriveMining GmbH & Co.KG’nin web sitesi, elektronik posta (e-posta) olarak adlandırılan genel bir adresi de içeren bizimle doğrudan iletişimin yanı sıra işletmemizle hızlı bir elektronik iletişim kurmayı sağlayan bilgileri içerir. adres). Bir veri sahibi, kontrolörle e-posta veya bir iletişim formu aracılığıyla iletişim kurarsa, veri sahibi tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak saklanır. Bir veri sahibi tarafından veri sorumlusuna gönüllü olarak iletilen bu tür kişisel veriler, veri sahibinin işlenmesi veya veri sahibi ile iletişime geçilmesi amacıyla saklanır. Bu kişisel veriler üçüncü taraflara aktarılmaz.

9. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi

Veri denetleyicisi, veri sahibinin kişisel verilerini yalnızca saklama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca veya Avrupa yasa koyucusu veya diğer yasa koyucular tarafından ilgili yasa veya yönetmeliklerde izin verildiği sürece işler ve saklar. denetleyiciye tabidir.

Saklama amacı uygun değilse veya Avrupa yasa koyucusu veya başka bir yetkili yasa koyucu tarafından öngörülen bir saklama süresi sona ererse, kişisel veriler yasal gerekliliklere uygun olarak rutin olarak bloke edilir veya silinir.

10. Veri sahibinin hakları

 • a) Onay hakkı

  Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından kontrolörden kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair onay alma hakkına sahip olacaktır. Bir veri sahibi bu onay hakkından yararlanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • b) Erişim hakkı

  Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından, herhangi bir zamanda saklanan kişisel verileri hakkında kontrolörden ücretsiz bilgi ve bu bilgilerin bir kopyasını alma hakkına sahip olacaktır. Ayrıca, Avrupa direktifleri ve düzenlemeleri, veri sahibine aşağıdaki bilgilere erişim sağlar:

  • işlemenin amaçları;
  • ilgili kişisel veri kategorileri;
  • kişisel verilerin ifşa edildiği veya ifşa edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar;
  • mümkünse, kişisel verilerin saklanacağı öngörülen süre veya mümkün değilse bu süreyi belirlemek için kullanılan kriterler;
  • kontrolörden kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini veya veri sahibine ilişkin kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme veya bu tür işlemeye itiraz etme hakkının varlığı;
  • bir denetim makamına şikayette bulunma hakkının varlığı;
  • kişisel verilerin veri sahibinden toplanmadığı durumlarda, kaynaklarına ilişkin mevcut tüm bilgiler;
  • GDPR’nin 22(1) ve (4) Maddelerinde atıfta bulunulan profil çıkarma dahil otomatik karar vermenin varlığı ve en azından bu durumlarda, ilgili mantık hakkında anlamlı bilgilerin yanı sıra bunların önemi ve veri sahibi için bu tür işlemenin öngörülen sonuçları.

  Ayrıca, veri sahibinin, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığı konusunda bilgi alma hakkı olacaktır. Böyle bir durumda, veri sahibinin aktarımla ilgili uygun önlemler konusunda bilgilendirilme hakkı olacaktır.

  Bir veri sahibi bu erişim hakkından yararlanmak isterse, istediği zaman kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • c) Düzeltme hakkı

  Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından kontrolörden kendisi ile ilgili yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini gecikmeksizin elde etme hakkına sahip olacaktır. İşleme amaçlarını dikkate alarak, veri sahibi, ek bir beyan sağlamak da dahil olmak üzere, eksik kişisel verileri tamamlama hakkına sahip olacaktır.

  Veri sahibi bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, istediği zaman kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • d) Silme hakkı (Unutulma hakkı)

  Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından kontrolörden kendisi ile ilgili kişisel verilerin herhangi bir gecikme olmaksızın silinmesini sağlama hakkına sahip olacaktır ve kontrolör, aşağıdakilerden birinin gerçekleşmesi durumunda kişisel verileri gereksiz gecikme olmaksızın silme yükümlülüğüne sahip olacaktır. işleme gerekmediği sürece aşağıdaki gerekçeler geçerlidir:

  • Kişisel veriler, toplanma veya başka bir şekilde işlenme amaçlarıyla ilgili olarak artık gerekli değildir.
  • Veri sahibi, GDPR’nin 6(1) maddesinin (a) bendi uyarınca veya GDPR’nin 9(2) maddesinin (a) bendine göre işlemenin dayandığı onayı geri çeker ve işleme için diğer yasal dayanak.
  • Veri sahibi, GDPR’nin 21(1) Maddesi uyarınca işlemeye itiraz eder ve işleme için her şeyden önce gelen meşru bir gerekçe yoktur veya veri sahibi, GDPR’nin 21(2) Maddesi uyarınca işlemeye itiraz eder.
  • Kişisel veriler yasa dışı bir şekilde işlenmiştir.
  • Kişisel veriler, denetleyicinin tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet yasalarındaki yasal bir yükümlülüğe uygunluk için silinmelidir.
  • Kişisel veriler, GDPR’nin 8(1) Maddesinde atıfta bulunulan bilgi toplumu hizmetleri teklifiyle ilgili olarak toplanmıştır.

  Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerliyse ve veri sahibi DriveMining GmbH & Co.KG tarafından saklanan kişisel verilerin silinmesini talep etmek isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. DriveMining GmbH & Co.KG’nin bir çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini sağlayacaktır.

  Denetleyicinin kişisel verileri kamuya açıkladığı ve Madde 17(1) uyarınca kişisel verileri silmekle yükümlü olduğu durumlarda, kontrolör, mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetini dikkate alarak, teknik önlemler de dahil olmak üzere makul adımları atacaktır, veri sahibinin talep ettiği kişisel verileri işleyen diğer kontrolörleri, işlemenin gerekli olmadığı sürece, bu kişisel verilere ilişkin herhangi bir bağlantı veya bu verilerin kopyalanması veya çoğaltılması konusunda söz konusu kontrolörler tarafından silinmesi konusunda bilgilendirmek. DriveMining GmbH & Co.KG’nin bir çalışanı, münferit durumlarda gerekli önlemleri ayarlayacaktır.

 • e) İşlemeyi kısıtlama hakkı

  Her veri sahibi, aşağıdakilerden birinin geçerli olduğu durumlarda, kontrolör işleme kısıtlamasından elde etmek için Avrupa yasa koyucusu tarafından verilen hakka sahip olacaktır:

  • Kişisel verilerin doğruluğuna, veri sahibi tarafından, denetleyicinin kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamasını sağlayan bir süre boyunca itiraz edilir.
  • İşleme yasa dışıdır ve veri sahibi kişisel verilerin silinmesine karşı çıkar ve bunun yerine kullanımlarının kısıtlanmasını talep eder.
  • Denetleyicinin artık işleme amaçları için kişisel verilere ihtiyacı yoktur, ancak bunlar, veri sahibi tarafından yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gereklidir.
  • Veri sahibi, denetleyicinin meşru gerekçelerinin veri sahibininkileri geçersiz kılıp kılmadığını doğrulamayı bekleyen GDPR’nin 21(1) Maddesi uyarınca işlemeye itiraz etti.

  Yukarıda belirtilen koşullardan biri karşılanırsa ve veri sahibi DriveMining GmbH & Co.KG tarafından saklanan kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etmek isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. . DriveMining GmbH & Co.KG çalışanı, işlemenin kısıtlanmasını ayarlayacaktır.

 • f) Veri taşınabilirliği hakkı

  Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından, bir denetleyiciye sağlanan kendisiyle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına sahip olacaktır. İşleme, Sözleşme’nin 6(1) maddesinin (a) bendi uyarınca rızaya dayandığı sürece, bu kişi, kişisel verilerin sağlandığı kontrolörün herhangi bir engellemesi olmaksızın bu verileri başka bir kontrolöre iletme hakkına sahip olacaktır. GDPR veya GDPR’nin 9(2) Maddesinin (a) bendinde veya GDPR’nin 6(1) Maddesinin (b) bendi uyarınca bir sözleşmede ve işleme, otomatik yollarla gerçekleştirildiği sürece, kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya denetleyiciye verilen resmi yetkinin kullanılması için işleme gerekli değildir.

  Ayrıca, GDPR’nin 20(1). yani başkalarının hak ve özgürlüklerini olumsuz etkilemez.

  Veri taşınabilirliği hakkını iddia etmek için, veri sahibi dilediği zaman DriveMining GmbH & Co.KG’nin herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • g) İtiraz hakkı

  Her veri konusu, Avrupa yasa koyucusu tarafından, kendi özel durumuyla ilgili gerekçelerle, herhangi bir zamanda (e) maddesine dayalı olarak kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahip olacaktır. veya (f) GDPR’nin 6(1) Maddesi. Bu, bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir.

  DriveMining GmbH & Co.KG, veri sahibinin çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini geçersiz kılan işleme için veya yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması.

  DriveMining GmbH & Co.KG, kişisel verileri doğrudan pazarlama amaçları için işlerse, veri sahibinin bu tür bir pazarlama için kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkı olacaktır. Bu, doğrudan pazarlamayla ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma için geçerlidir. Veri sahibi, DriveMining GmbH & Co.KG’nin doğrudan pazarlama amaçları doğrultusunda işlenmesine itiraz ederse, DriveMining GmbH & Co.KG artık kişisel verileri bu amaçlar için işlemeyecektir.

  Ayrıca, veri sahibinin, kendi özel durumuna ilişkin gerekçelerle, kendisiyle ilgili kişisel verilerin DriveMining GmbH & Co.KG tarafından bilimsel veya tarihsel araştırma amaçlarıyla işlenmesine itiraz etme hakkı vardır veya kamu yararı nedenleriyle yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için işlemenin gerekli olmadığı durumlar hariç, GDPR’nin 89(1) Maddesi uyarınca istatistiksel amaçlar için.

  İtiraz hakkını kullanmak için veri sahibi DriveMining GmbH & Co.KG’nin herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. Ek olarak, veri sahibi bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı bağlamında ve 2002/58/EC sayılı Direktife bakılmaksızın teknik şartnameleri kullanarak otomatik yollarla itiraz hakkını kullanmakta serbesttir.

 • h) Profil oluşturma dahil olmak üzere otomatikleştirilmiş bireysel karar verme

  Her bir veri sahibi, Avrupa yasa koyucu tarafından tanınan, kendisi hakkında yasal sonuçlar doğuran veya benzer şekilde kendisini önemli ölçüde etkileyen profil oluşturma dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahip olacaktır. (1) kararının veri sahibi ile veri kontrolörü arasında bir sözleşme akdetmek veya bu sözleşmenin ifası için gerekli olmaması veya (2) kontrolörün tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından yetkilendirilmemesi ve ayrıca veri sahibinin haklarını ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini korumak için uygun önlemleri belirleyen veya (3) veri sahibinin açık rızasına dayanmayan.

  Karar (1), veri sahibi ile veri kontrolörü arasında bir sözleşme akdetmek veya bu sözleşmenin ifası için gerekliyse veya (2) bu karar veri sahibinin açık rızasına dayanıyorsa, DriveMining GmbH & Co. .KG, veri sahibinin hak ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini, en azından kontrolör tarafından insan müdahalesi elde etme, kendi bakış açısını ifade etme ve karara itiraz etme hakkını korumak için uygun önlemleri uygulayacaktır.

  Veri sahibi otomatik bireysel karar vermeyle ilgili hakları kullanmak isterse, istediği zaman DriveMining GmbH & Co.KG’nin herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • i) Veri koruma onayını geri çekme hakkı

  Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından herhangi bir zamanda kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin onayını geri çekme hakkına sahip olacaktır.

  Veri sahibi, izni geri çekme hakkını kullanmak isterse, istediği zaman DriveMining GmbH & Co.KG’nin herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

11. Facebook’un uygulanması ve kullanımıyla ilgili veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde, denetleyici, kurumsal Facebook’un bileşenlerini entegre etmiştir. Facebook bir sosyal ağdır.

Sosyal ağ, genellikle kullanıcıların sanal bir alanda birbirleriyle iletişim kurmasına ve etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan çevrimiçi bir topluluk olan İnternet’teki sosyal toplantılar için bir yerdir. Bir sosyal ağ, fikir ve deneyim alışverişi için bir platform işlevi görebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya işle ilgili bilgiler sağlamasına olanak sağlayabilir. Facebook, sosyal ağ kullanıcılarının özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve arkadaşlık istekleri aracılığıyla ağ oluşturmasına olanak tanır.

Facebook’un işletme şirketi Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Amerika Birleşik Devletleri’dir. Bir kişi Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada dışında yaşıyorsa, denetleyici Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda’dır.

Kontrolör tarafından işletilen ve içine bir Facebook bileşeninin (Facebook eklentileri) entegre edildiği bu İnternet web sitesinin ayrı sayfalarından birine yapılan her çağrıda, kullanıcının bilgi teknolojisi sistemindeki web tarayıcısı veri sahibinin, Facebook bileşeni aracılığıyla Facebook’tan ilgili Facebook bileşeninin görüntüsünü indirmesi otomatik olarak istenir. Tüm Facebook Eklentilerinin bir özetine https://developers.facebook.com/docs/plugins/ adresinden erişilebilir. Bu teknik prosedür sırasında Facebook, veri sahibi tarafından web sitemizin hangi alt sitesinin ziyaret edildiğinden haberdar edilir.

Veri sahibi aynı anda Facebook’ta oturum açtıysa, Facebook, veri sahibi tarafından web sitemize yapılan her çağrıda ve İnternet sitemizde kaldıkları süre boyunca hangi belirli alt siteyi tespit eder İnternet sayfamızın veri sahibi tarafından ziyaret edildi. Bu bilgiler Facebook bileşeni aracılığıyla toplanır ve veri sahibinin ilgili Facebook hesabıyla ilişkilendirilir. Veri sahibi, web sitemize entegre edilmiş Facebook düğmelerinden birine tıklarsa, örn. “Beğen” düğmesi veya veri sahibi bir yorum gönderirse, Facebook bu bilgiyi veri sahibinin kişisel Facebook kullanıcı hesabıyla eşleştirir ve kişisel verileri depolar.

Facebook bileşeni aracılığıyla, veri sahibi web sitemize çağrı sırasında aynı anda Facebook’ta oturum açtığında, veri sahibinin web sitemizi ziyareti hakkında bilgi alır. Bu, veri sahibinin Facebook bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Facebook’a bu tür bir bilgi aktarımı veri sahibi için istenmiyorsa, web sitemize bir çağrı yapılmadan önce Facebook hesabından çıkış yaparak bunu engelleyebilir.

Facebook tarafından yayınlanan ve https://facebook.com/about/privacy/ adresinde bulunan veri koruma kılavuzu, kişisel verilerin Facebook tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi sağlar. Ayrıca, Facebook’un veri sahibinin gizliliğini korumak için hangi ayar seçeneklerini sunduğu burada açıklanmaktadır. Ayrıca Facebook’a veri aktarımını ortadan kaldırmak için farklı konfigürasyon seçenekleri sunulmaktadır. Bu uygulamalar, veri sahibi tarafından Facebook’a veri aktarımını ortadan kaldırmak için kullanılabilir.

12. Google Analytics’in (anonimleştirme işleviyle) uygulanması ve kullanımıyla ilgili veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde, denetleyici, Google Analytics bileşenini (anonimleştirme işleviyle) entegre etmiştir. Google Analytics bir web analiz hizmetidir. Web analitiği, ziyaretçilerin web sitelerine davranışları hakkında verilerin toplanması, toplanması ve analizidir. Bir web analiz hizmeti, diğerlerinin yanı sıra, bir kişinin geldiği web sitesi (yönlendiren olarak adlandırılır), hangi alt sayfaların ziyaret edildiği veya bir alt sayfanın ne sıklıkta ve ne süreyle görüntülendiği hakkında veri toplar. Web analizi, esas olarak bir web sitesinin optimizasyonu ve İnternet reklamcılığının maliyet-fayda analizini gerçekleştirmek için kullanılır.

Google Analytics bileşeninin operatörü, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda’dır.

Google Analytics aracılığıyla yapılan web analizi için denetleyici “_gat. _anonymizeIp” uygulamasını kullanır. Bu uygulama aracılığıyla, veri sahibinin İnternet bağlantısının IP adresi Google tarafından kısaltılır ve web sitelerimize bir Avrupa Birliği Üyesi Devletten veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının başka bir Akit Devletinden erişilirken anonimleştirilir.</p >

Google Analytics bileşeninin amacı, web sitemizdeki trafiği analiz etmektir. Google, toplanan verileri ve bilgileri, diğerlerinin yanı sıra, web sitemizin kullanımını değerlendirmek ve web sitelerimizdeki faaliyetleri gösteren çevrimiçi raporlar sağlamak ve bizim için İnternet sitemizin kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanır.</p >

Google Analytics, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin tanımı yukarıda açıklanmıştır. Çerezin ayarlanmasıyla Google, web sitemizin kullanımını analiz edebilir. Denetleyici tarafından işletilen ve içine bir Google Analytics bileşeninin entegre edildiği bu İnternet sitesinin ayrı sayfalarından birine yapılan her çağrıda, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı, verileri otomatik olarak Çevrimiçi reklamcılık ve komisyonların Google’a ödenmesi amacıyla Google Analytics bileşeni. Bu teknik prosedür sırasında, Google kuruluşu, diğerlerinin yanı sıra, ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını anlama ve ardından komisyon ödemeleri oluşturma konusunda Google’a hizmet eden, veri sahibinin IP adresi gibi kişisel bilgiler hakkında bilgi edinir.< /p>

Çerez, erişim zamanı, erişimin yapıldığı konum ve veri sahibi tarafından web sitemizi ziyaret sıklığı gibi kişisel bilgileri depolamak için kullanılır. İnternet sitemize yapılan her ziyarette, veri sahibi tarafından kullanılan İnternet erişiminin IP adresi de dahil olmak üzere bu tür kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Google’a iletilecektir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde saklanır. Google, teknik prosedür yoluyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir.

Veri sahibi, yukarıda belirtildiği gibi, kullanılan web tarayıcısının uygun bir şekilde ayarlanması yoluyla herhangi bir zamanda web sitemiz aracılığıyla çerezlerin ayarlanmasını engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarını kalıcı olarak reddedebilir. Kullanılan internet tarayıcısında böyle bir ayarlama, Google Analytics’in veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de engelleyecektir. Ayrıca, Google Analytics tarafından halihazırda kullanılmakta olan çerezler, herhangi bir zamanda bir web tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.

Ayrıca, veri sahibi, bu web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak Google Analytics tarafından oluşturulan bir veri koleksiyonuna ve ayrıca bu verilerin Google tarafından işlenmesine itiraz etme olanağına ve böyle bir şeyi engelle. Bu amaçla, veri sahibinin https://tools.google.com/dlpage/gaoptout bağlantısı altında bir tarayıcı eklentisi indirmesi ve yüklemesi gerekir. Bu tarayıcı eklentisi, Google Analytics’e bir JavaScript aracılığıyla, İnternet sayfalarının ziyaretleriyle ilgili herhangi bir veri ve bilginin Google Analytics’e aktarılamayacağını bildirir. Tarayıcı eklentilerinin yüklenmesi Google tarafından bir itiraz olarak değerlendirilir. Veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemi daha sonra silinir, biçimlendirilir veya yeni kurulursa, veri sahibinin Google Analytics’i devre dışı bırakmak için tarayıcı eklentilerini yeniden yüklemesi gerekir. Tarayıcı eklentisi, veri sahibi veya yetki alanına atfedilebilecek başka bir kişi tarafından kaldırılmışsa veya devre dışı bırakılmışsa, tarayıcı eklentilerinin yeniden yüklenmesi veya yeniden etkinleştirilmesi mümkündür.

Daha fazla bilgi ve Google’ın geçerli veri koruma hükümleri https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ve http://www.google.com/analytics/terms altında alınabilir. /us.html. Google Analytics, aşağıdaki Bağlantı https://www.google.com/analytics/ altında daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

13. Google-AdWords’ün uygulanması ve kullanımıyla ilgili veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde, denetleyici Google AdWords’ü entegre etmiştir. Google AdWords, reklamverenin Google arama motoru sonuçlarına ve Google reklam ağına reklam yerleştirmesine olanak tanıyan bir İnternet reklamcılığı hizmetidir. Google AdWords, bir reklamverenin, Google’ın arama sonuçlarındaki bir reklamın ancak daha sonra, kullanıcı anahtar kelimeyle alakalı bir arama sonucunu almak için arama motorunu kullandığında görüntülenmesinin yardımıyla belirli anahtar kelimeleri önceden tanımlamasına olanak tanır. Google Advertising Network’te reklamlar, önceden tanımlanmış anahtar kelimeler dikkate alınarak otomatik bir algoritma kullanılarak alakalı web sayfalarına dağıtılır.

Google AdWords’ün işletme şirketi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda’dır.

Google AdWords’ün amacı, üçüncü tarafların web sitelerinde ve Google arama motorunun arama motoru sonuçlarında ilgili reklamların dahil edilmesi ve web sitemize üçüncü taraf reklamlarının eklenmesi yoluyla web sitemizin tanıtımıdır.< /p>

Bir veri sahibi, bir Google reklamı aracılığıyla web sitemize ulaşırsa, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine Google aracılığıyla bir dönüşüm çerezi gönderilir. Çerezlerin tanımı yukarıda açıklanmıştır. Bir dönüşüm çerezi 30 gün sonra geçerliliğini kaybeder ve veri öznesini tanımlamak için kullanılmaz. Çerezin süresi dolmadıysa, çevrim çerezi belirli alt sayfaların, örneğin bir çevrimiçi alışveriş sisteminden alışveriş sepetinin web sitemizde çağrılıp çağrılmadığını kontrol etmek için kullanılır. Dönüşüm çerezi aracılığıyla, hem Google hem de denetleyici, web sitemizde bir AdWords reklamına ulaşan bir kişinin satış oluşturup oluşturmadığını, yani bir mal satışını gerçekleştirip gerçekleştirmediğini veya iptal edip etmediğini anlayabilir.

Dönüşüm çerezinin kullanımı yoluyla toplanan veriler ve bilgiler, web sitemiz için ziyaret istatistikleri oluşturmak için Google tarafından kullanılır. Bu ziyaret istatistikleri, her bir AdWords reklamının başarısını veya başarısızlığını belirlemek ve gelecekte AdWords reklamlarımızı optimize etmek için AdWords reklamları aracılığıyla sunulan toplam kullanıcı sayısını belirlemek için kullanılır. Ne şirketimiz ne de diğer Google AdWords reklamverenleri, Google’dan veri konusunu tanımlayabilecek bilgiler almaz.

Dönüşüm çerezi kişisel bilgileri depolar, ör. veri sahibi tarafından ziyaret edilen internet sayfaları. İnternet sayfalarımızı her ziyaret ettiğimizde, veri sahibi tarafından kullanılan İnternet erişiminin IP adresi de dahil olmak üzere kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Google’a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde saklanır. Google, teknik prosedür yoluyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir.

Veri sahibi, herhangi bir zamanda, yukarıda belirtildiği gibi, kullanılan İnternet tarayıcısının ilgili bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin yerleştirilmesini engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarını kalıcı olarak reddedebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google’ın veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir dönüştürme çerezi yerleştirmesini de engelleyecektir. Ayrıca, Google AdWords tarafından ayarlanan bir çerez, İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Veri sahibinin, Google’ın ilgi alanına dayalı reklamına itiraz etme olasılığı vardır. Bu nedenle, veri sahibinin www.google.de/settings/ads bağlantısını kullanan tarayıcıların her birinden erişmesi ve istenen ayarları yapması gerekir.

Daha fazla bilgi ve Google’ın geçerli veri koruma hükümleri https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ adresinde bulunabilir.

14. Instagram uygulaması ve kullanımıyla ilgili veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde, denetleyici, Instagram hizmetinin bileşenlerini entegre etmiştir. Instagram, kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşmasına ve bu tür verileri diğer sosyal ağlarda yaymasına olanak tanıyan görsel-işitsel bir platform olarak nitelendirilebilecek bir hizmettir.

Instagram tarafından sunulan hizmetlerin işletmecisi Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 İrlanda’dır.

Kontrolör tarafından işletilen ve bir Instagram bileşeninin (Insta düğmesi) entegre edildiği bu İnternet sitesinin ayrı sayfalarından birine yapılan her çağrıda, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı Instagram’ın ilgili Instagram bileşeninin bir görüntüsünün indirilmesi için otomatik olarak istenir. Bu teknik prosedür sırasında Instagram, veri sahibi tarafından web sitemizin hangi alt sayfasının ziyaret edildiğinin farkına varır.

Veri sahibi aynı anda Instagram’da oturum açarsa, Instagram, veri sahibi tarafından web sitemize yapılan her çağrıda ve İnternet sitemizde kaldıkları süre boyunca hangi belirli alt sayfayı tespit eder İnternet sayfamızın veri sahibi tarafından ziyaret edildi. Bu bilgiler Instagram bileşeni aracılığıyla toplanır ve veri sahibinin ilgili Instagram hesabıyla ilişkilendirilir. Veri sahibi, web sitemize entegre edilmiş Instagram düğmelerinden birini tıklarsa, Instagram bu bilgileri veri sahibinin kişisel Instagram kullanıcı hesabıyla eşleştirir ve kişisel verileri depolar.

Instagram, veri sahibinin web sitemize yapılan çağrı sırasında Instagram’da oturum açmış olması koşuluyla, veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair Instagram bileşeni aracılığıyla bilgi alır. Bu, kişinin Instagram düğmesine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi için Instagram’a böyle bir bilgi aktarımı istenmiyorsa, web sitemize bir çağrı yapılmadan önce Instagram hesabından çıkış yaparak bunu engelleyebilir.

Daha fazla bilgi ve Instagram’ın geçerli veri koruma hükümleri https://help.instagram.com/155833707900388 ve https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ altında alınabilir.

15. Twitter uygulaması ve kullanımıyla ilgili veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde, denetleyici Twitter bileşenlerini entegre etmiştir. Twitter, kullanıcıların “tweetler” olarak adlandırılanları yayınlayabileceği ve yayabileceği çok dilli, herkese açık bir mikroblog hizmetidir, ör. 280 karakterle sınırlı kısa mesajlar. Bu kısa mesajlar, Twitter’da oturum açmamış olanlar da dahil olmak üzere herkes tarafından kullanılabilir. Tweetler ayrıca ilgili kullanıcının sözde takipçilerine de gösterilir. Takipçiler, bir kullanıcının tweet’lerini takip eden diğer Twitter kullanıcılarıdır. Ayrıca Twitter, hashtag’ler, bağlantılar veya retweetler aracılığıyla geniş bir kitleye hitap etmenize olanak tanır.

Twitter’ın işletme şirketi Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, İrlanda’dır.

Denetleyici tarafından işletilen ve bir Twitter bileşeninin (Twitter düğmesi) entegre edildiği bu İnternet sitesinin ayrı sayfalarından birine yapılan her çağrıda, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı otomatik olarak Twitter’ın ilgili Twitter bileşeninin bir görüntüsünü indirmesi istenir. Twitter düğmeleri hakkında daha fazla bilgiye https://about.twitter.com/de/resources/buttons adresinden ulaşılabilir. Bu teknik prosedür sırasında Twitter, veri sahibi tarafından web sitemizin hangi alt sayfasının ziyaret edildiği hakkında bilgi edinir. Twitter bileşeninin entegrasyonunun amacı, kullanıcılarımızın bu web sayfasını dijital dünyaya tanıtmalarını ve ziyaretçi sayımızı artırmalarını sağlamak için bu web sitesinin içeriğinin yeniden iletilmesidir.

Veri sahibi aynı anda Twitter’da oturum açmışsa, Twitter, veri sahibi tarafından web sitemize yapılan her çağrıda ve İnternet sitemizde kaldıkları sürenin tamamı boyunca hangi belirli alt sayfamızı tespit eder. İnternet sayfası veri sahibi tarafından ziyaret edildi. Bu bilgiler Twitter bileşeni aracılığıyla toplanır ve veri sahibinin ilgili Twitter hesabıyla ilişkilendirilir. Veri sahibi, web sitemize entegre edilmiş Twitter düğmelerinden birini tıklarsa, Twitter bu bilgiyi veri sahibinin kişisel Twitter kullanıcı hesabına atar ve kişisel verileri depolar.

Twitter, veri sahibinin web sitemize çağrı sırasında Twitter’da oturum açmış olması koşuluyla, veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair Twitter bileşeni aracılığıyla bilgi alır. Bu, kişinin Twitter bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi için Twitter’a böyle bir bilgi aktarımı istenmiyorsa, web sitemize bir çağrı yapılmadan önce Twitter hesabından çıkış yaparak bunu engelleyebilir.

Twitter’ın geçerli veri koruma hükümlerine https://twitter.com/privacy?lang=en adresinden erişilebilir.

16. YouTube’un uygulanması ve kullanımıyla ilgili veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde denetleyici, YouTube bileşenlerini entegre etmiştir. YouTube, video yayıncılarının video klipleri ve diğer kullanıcıları ücretsiz olarak ayarlamasını sağlayan ve aynı zamanda ücretsiz görüntüleme, inceleme ve yorum yapma olanağı sağlayan bir İnternet video portalıdır. YouTube, her türlü videoyu yayınlamanıza izin verir, böylece hem tam filmlere hem de TV yayınlarına, ayrıca müzik videolarına, fragmanlara ve kullanıcılar tarafından yapılan videolara İnternet portalı üzerinden erişebilirsiniz.

YouTube’un işletme şirketi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda’dır.

Denetleyici tarafından işletilen ve bir YouTube bileşeninin (YouTube videosu) entegre edildiği bu İnternet sitesinin ayrı sayfalarından birine yapılan her çağrıda, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı otomatik olarak ilgili YouTube bileşeninin bir görüntüsünü indirmesi istenir. YouTube hakkında daha fazla bilgi https://www.youtube.com/yt/about/en/ adresinden edinilebilir. Bu teknik prosedür sırasında YouTube ve Google, veri sahibi tarafından web sitemizin hangi alt sayfasının ziyaret edildiği hakkında bilgi edinir.

Veri sahibi YouTube’da oturum açmışsa, YouTube, bir YouTube videosu içeren bir alt sayfaya yapılan her çağrıda, veri sahibi tarafından İnternet sitemizin hangi alt sayfasının ziyaret edildiğini tanır. Bu bilgiler YouTube ve Google tarafından toplanır ve veri sahibinin ilgili YouTube hesabına atanır.

YouTube ve Google, web sitemize yapılan çağrı sırasında veri sahibi YouTube’da oturum açmışsa, veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair YouTube bileşeni aracılığıyla bilgi alacaktır; bu, kişinin bir YouTube videosunu tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Bu bilgilerin YouTube ve Google’a bu şekilde iletilmesi veri sahibi için istenmiyorsa, veri sahibi web sitemize bir çağrı yapılmadan önce kendi YouTube hesabından çıkış yaparsa teslimat engellenebilir.

YouTube’un https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ adresinde bulunan veri koruma hükümleri, kişisel verilerin YouTube ve Google tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi sağlar.

17. İşlemenin yasal dayanağı

Sanat. 6(1) yanar. GDPR, belirli bir işleme amacı için onay aldığımız işleme işlemleri için yasal dayanak görevi görür. Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekliyse, örneğin, mal tedariki veya başka herhangi bir hizmet sağlamak için işleme faaliyetlerinin gerekli olduğu durumlarda, işleme, Madde 6(1) lit. b GDPR. Aynısı, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili soruşturmalar durumunda, sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olan bu tür işleme operasyonları için de geçerlidir. Şirketimiz, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesini gerektiren yasal bir yükümlülüğe tabi mi, işleme Sanat’a dayanmaktadır. 6(1) yanar. c GDPR.
Nadir durumlarda, kişisel verilerin işlenmesi, ilgili kişinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için gerekli olabilir. Örneğin, bir ziyaretçinin şirketimizde yaralanması ve adının, yaşının, sağlık sigortası verilerinin veya diğer hayati bilgilerinin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü tarafa iletilmesi durumunda durum böyle olacaktır. Daha sonra işleme Art. 6(1) yanar. d GDPR.
Son olarak, işleme operasyonları Madde 6(1) lit’e dayandırılabilir. f GDPR. Bu yasal dayanak, şirketimiz veya üçüncü bir kişi tarafından izlenen meşru menfaatlerin amaçları için işlemenin gerekli olduğu durumlarda, yukarıda belirtilen yasal gerekçelerden herhangi biri tarafından kapsanmayan işleme işlemleri için kullanılır, ancak bu menfaatlerin menfaatlerin önüne geçtiği durumlar hariçtir. veya kişisel verilerin korunmasını gerektiren ilgili kişinin temel hak ve özgürlükleri. Bu tür işleme işlemlerine özellikle izin verilir, çünkü bunlar Avrupa yasa koyucusu tarafından özel olarak belirtilmiştir. Veri sahibinin kontrolörün müşterisi olması durumunda meşru bir menfaatin kabul edilebileceğini değerlendirmiştir (Gerekçe 47 Cümle 2 GDPR).

18. Kontrolör veya üçüncü bir tarafça izlenen meşru menfaatler

Kişisel verilerin işlenmesinin Madde 6(1)’e dayandığı durumlarda lit. f GDPR meşru menfaatimiz, işimizi tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın refahı için yürütmektir.

19. Kişisel verilerin saklanacağı süre

Kişisel verilerin saklanma süresini belirlemek için kullanılan kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Bu sürenin sona ermesinden sonra, sözleşmenin yerine getirilmesi veya bir sözleşmenin başlatılması için artık gerekli olmadığı sürece ilgili veriler rutin olarak silinir.

20. Kişisel verilerin yasal veya sözleşmesel bir gereklilik olarak sağlanması; Sözleşme yapmak için gerekli şartlar; Veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; bu tür verilerin sağlanmamasının olası sonuçları

Kişisel verilerin sağlanmasının kısmen yasalarca zorunlu kılındığını (ör. vergi düzenlemeleri) veya sözleşme hükümlerinden de (ör. sözleşme ortağına ilişkin bilgiler) kaynaklanabileceğini açıklığa kavuşturuyoruz.

Bazen, veri sahibinin bize sağladığı ve daha sonra tarafımızca işlenmesi gereken bir sözleşme yapılması gerekebilir. Örneğin veri sahibi, şirketimiz kendisiyle bir sözleşme imzaladığı zaman bize kişisel verileri sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanmaması, veri sahibi ile sözleşmenin imzalanamaması sonucunu doğuracaktır.

Kişisel veriler, veri sahibi tarafından sağlanmadan önce, veri sahibi herhangi bir çalışanla iletişime geçmelidir. Çalışan, kişisel verilerin sağlanmasının kanun veya sözleşme gereği mi yoksa sözleşmenin akdedilmesi için mi gerekli olduğunu, kişisel verileri sağlama yükümlülüğünün bulunup bulunmadığını ve kişisel verilerin sağlanmamasının sonuçlarını veri sahibine açıklar. veri.

21. Otomatik karar vermenin varlığı

Sorumlu bir şirket olarak otomatik karar verme veya profil oluşturma kullanmıyoruz.